ZADZWOŃ: 695-752-064

system ryczałtowy
system ryczałtowy obejmuje z góry ustalone, na podstawie ana­lizy danego zagadnienia prawnego, wyna­grodzenie za prowadzenie sprawy. Prefero­wany dla klientów indywidualnych.

porady prawne
wynagrodzenie ustalane jest na podstawie systemu godzinowego.

system godzinowy
wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu wykonywania zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Preferowany dla pod­miotów gospodarczych.

system ryczałtowy
wyna­grodzenie za prowadzenie sprawy. Prefero­wany dla klientów indywidualnych. Wyna­grodzenie za prowadzenie sprawy. Prefero­wany dla klientów indywidualnych.