OBSŁUGA FIRM – Zakres Usług:

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Staniczka w Zabrzu zapewnia obsługę prawną firm, klientów indywidualnych oraz instytucji publicznych. Oferujemy wsparcie nie tylko podczas codziennego funkcjonowania działalności, w trakcie negocjacji z kontrahentami, ale także reprezentujemy Klientów przed organami finansowymi oraz na salach sądowych sądów powszechnych i administracyjnych.

Dzięki naszemu doświadczeniu gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo prawne oraz obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie:

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, wzorców umownych itd.;
 • sporządzenie opinii prawnych, w tym w zakresie zmian w obowiązujących przepisach prawa;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja Klienta przed organami administracji samorządowej i rządowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy;
 • reprezentacja Klienta w sporach z dłużnikami, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie ugód pozasądowych, pozwów sądowych, wniosków egzekucyjnych;
 • pomoc w zakładaniu spółek handlowych i ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców;
 • doradztwo w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej;
 • przeprowadzenie zmian w umowach lub statutach spółek oraz rejestracja tych zmian w KRS;
 • obsługa posiedzeń organów spółek handlowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał;
 • sporządzanie wniosków o upadłość podmiotów gospodarczych oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed organami finansowymi, zwłaszcza w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, sporządzania zastrzeżeń do protokołu kontroli, sporządzanie odwołań od orzeczeń wydawanych w toku postępowania podatkowego, zażaleń, skarg administracyjnych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.