Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Obsługa prawna firm

Ogólny zakres usług

Pomoc prawna dla instytucji publicznych

WYNAGRODZENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelarii w zakresie sposobu ustalenia honorarium za świadczone usługi prawne, proponujemy różne modele:

System ryczałtowy

obejmuje z góry ustalone, na podstawie ana­lizy danego zagadnienia prawnego, wyna­grodzenie za prowadzenie sprawy. Prefero­wany dla klientów indywidualnych.

System z premią za sukces

(tzw. success fee) – polega na ustaleniu wynagrodzenia podstawowego, które zostanie powiększone o dodatkową kwotę (premię) w przypadku korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia, np. zasądzenia na jego rzecz dochodzonej sumy pieniężnej.

Wynagrodzenie godzinowe

polega na ustaleniu z Klientem stawki za jedną godzinę pracy Kancelarii, zaś Klient jest na bieżącą informowany o czasie poświęcanym na prowadzenie jego sprawy;

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii za wykonanie zlecenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem i uwzględnia zakres świadczonej usługi, rodzaj zleconej sprawy, stopień jej zawiłości, nakład pracy adwokata oraz – w sprawach cywilnych – wartość przedmiotu sprawy.

Kancelaria dokłada wszelkich starań, by kwestie finansowe związane ze świadczoną pomocą prawną były dla Państwa przejrzyste od samego początku współpracy, którą musi cechować uczciwość i wzajemne zaufanie.