PRAWO PRACY – Zakres Usług:

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Staniczka w Zabrzu oferuje doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Usługi obejmują nie tylko wsparcie dla przedsiębiorców w tworzeniu różnego rodzaju umów oraz reprezentację pracodawcy w sporze z pracownikiem na salach sądowych, ale także kontakt i występowanie w imieniu Klienta przed organami finansowymi oraz ubezpieczeniowymi. Oczywiście świadczymy również szeroką pomoc dla pracownika, który znalazł się w sporze z pracodawcą, a zwłaszcza zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych.

Prawo pracy to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, więc w kwestiach z nim związanych warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Adwokat Łukasz Staniczek oferuje wsparcie w zakresie:

  • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
  • reprezentacja pracownika w sprawach o przywrócenie do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, a także w sprawach o zapłatę odprawy pieniężnej;
  • prowadzenie spraw o odszkodowania z różnych tytułów z zakresu stosunku pracy, w tym o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny, a także dochodzenie należności wynikających z mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu;
  • kompleksowe prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, obejmujące czynności przedprocesowe oraz postępowanie przez sądem;
  • reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem;
  • postępowanie przez Państwową Inspekcją Pracy;
  • reprezentacja Klienta w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w tym udział w postępowaniu przed organem rentowym, sporządzenie odwołania od decyzji ZUS oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury, zwrot nienależnie pobranego świadczenia;
  • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.