PRAWO CYWILNE – Zakres Usług:

Zakup nieruchomości, udzielenie pożyczki czy zawarcie umowy o roboty budowlane – w każdej z tych czynności zastosowanie mają normy prawa cywilnego. Prowadzą Państwo swoją działalność gospodarczą? A może chcieliby Państwo uregulować swoją sytuację rodzinną? W wielu sprawach warto sięgnąć po pomoc profesjonalnego pełnomocnika, by zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne i w pełni skorzystać z dostępnych prawnych instytucji. Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Staniczka w Zabrzu zapewni Państwu profesjonalne wsparcie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz reprezentacja Klienta w negocjacjach przedsądowych;
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, takich jak pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga o wznowienie postępowania;
 • kompleksowe prowadzenie spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z tytułu wypadku komunikacyjnego, obejmujące udział w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniu sądowym;
 • dochodzenie roszczeń w imieniu pacjentów poszkodowanych w wyniku tzw. błędów lekarskich, obejmujące udział w postępowaniu karnym i cywilnym;
 • prowadzenie spraw przeciwko bankom oraz instytucjom parabankowym, w tym obrona przed przeterminowanymi roszczeniami;
 • reprezentacja Klienta w sporze z deweloperem, wykonawcą robót budowlanych lub wykonawcą dzieła, obejmująca sporządzanie pism przedprocesowych (wezwanie do usunięcia wad fizycznych nieruchomości, wezwanie do zapłaty odszkodowania, oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy itd.), a następnie prowadzenie sprawy przed sądem (w tym dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady nieruchomości, kar umownych itd.);
 • dochodzenie roszczeń z tytułu szkód górniczych;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości (prowadzenie postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, sporządzanie umów dot. nieruchomości, najmu, dzierżawy, reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, eksmisję z nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o ustanowienie służebności);
 • prowadzenie spraw spadkowych (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku; odpowiedzialność za długi spadkowe, zapisy, polecenia, „przywrócenie terminu” do odrzucenia spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, a także pomoc w załatwieniu sprawy spadkowej w Niemczech);
 • prowadzenie innych spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, takich jak sprawy o naruszenie dóbr osobistych, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, skarga pauliańska, odwołanie darowizny, prawo lokalowe itd.;
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz udzielanie porad prawnych.