PRAWO RODZINNE – Zakres Usług:

  • sprawy o rozwód i separację;
  • podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami;
  • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej;
  • sprawy o alimenty, w tym o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
  • prawy z zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej (przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej);
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a także egzekucja kontaktów w razie utrudniania ich przez jednego z rodziców;
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
  • przysposobienie;
  • ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opiekuna.