PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE – Zakres Usług:

  • prowadzenie negocjacji handlowych w imieniu przedsiębiorcy;
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej, m.in. w sporach pomiędzy przedsiębiorcami;
  • rejestracja działalności gospodarczej, w tym przygotowywanie stosownej dokumentacji, potrzebnej w procedurze rejestracyjnej;
  • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu przed KRS (zakładanie i rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w KRS, likwidacja spółek);
  • sporządzanie projektów umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także umów spółek (cywilnej oraz spółek prawa handlowego);
  • doradztwo prawne dotyczące bieżącej działalności spółki, w tym sporządzanie projektów uchwał;
  • pomoc przy zmianach organizacyjnych spółek (przekształcania, łączenia), przy likwidacji spółek, a także przy zmianach struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji;
  • przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej oraz reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym;
  • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.