ZADZWOŃ: 695-752-064

Wynagrodzenie za porady prawne

Oferujemy elastyczne formy ustalenia wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od:

  • rodzaju zlecenia,
  • wartości przedmiotu sprawy,
  • terminu jego wykonania,
  • nakładu pracy.

W trosce o najwyższą jakość naszych usług, każdy problem gruntownie analizujemy przed przyjęciem sprawy do jej prowadzenia, poddając ocenie szanse wytyczonego celu. Jako że cenimy sobie jasne i przejrzyste sytuacje, od początku współpracy z naszymi Klientami otwarcie i precyzyjnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, która to określana jest w drodze negocjacji.

Kancelaria adwokacka w Chorzowie prowadzi współpracę na zasadach i w zakresie indywidualnie ustalonymi z każdym Klientem. Celem dostosowania oferty do potrzeb poszczególnych Klientów, proponujemy następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

  • stałe wynagrodzenie: ustalane z góry za całość postępowania w danej instancji,
  • system ryczałtowy miesięczny: polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia,
  • system godzinowy: polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas,
  • wynagrodzenie od poszczególnych czynności,
  • możliwość umówienia się na dodatkowe wynagrodzenie od pomyślnego wyniku sprawy (success fee/pactum de quota litis).

Cena usługi adwokata uzgadniania jest każdorazowo indywidualnie z Klientem w zawartej z nim umowie.
Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez Klienta, takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.
Nasza kancelaria prawna jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie sprawy.

Koszt adwokata w Chorzowie

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady wynosi od 100 do 250 zł. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%). W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy. Nasza kancelaria adwokacka (kancelaria prawna) mieści się w Chorzowie, jednak obsługujemy też Klientów z całego województwa śląskiego i nie tylko, w tym z Bytomia i Świętochłowic. Dojazd do Klienta generuje zwiększone koszty za usługi prawne.